ραδιοθεραπεία

ραδιοθεραπεία
Η χρησιμοποίηση της ακτινοβολίας των φυσικών και τεχνητών ραδιενεργών ουσιών για θεραπευτικούς σκοπούς. Αμέσως μετά την ανακάλυψη της ραδιενέργειας από τους Γάλλους φυσικούς Μπεκερέλ και Κιουρί, διαπιστώθηκε και η βιολογική ενέργεια της. Το 1901 η ραδιενέργεια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι έρευνες που έγιναν απέδειξαν ότι τα πιο ευαίσθητα στην ακτινοβολία του ραδίου είναι τα νεκρά κύτταρα, που αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Αυτό οδήγησε στη σκέψη να χρησιμοποιηθούν οι ραδιενεργές ακτινοβολίες για την καταστροφή των κακοήθων όγκων, που αποτελούνται από τέτοια ακριβώς κύτταρα. Ανάλογα με το πού έχει εντοπιστεί η νοσηρή διεργασία, καθώς και ανάλογα με τον χαρακτήρα της χρησιμοποιούνται οι άλφα, βήτα, ή γάμμα ακτινοβολίες. Την πιο μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, την έχει η ακτινοβολία γάμμα, που μπορεί να διαπεράσει το σώμα, και η οποία παράγεται όταν διασπώνται φυσικές ραδιενεργές ουσίες καθώς και όταν διασπώνται τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα. Τις ραδιενεργές ουσίες τις διατηρούν μέσα σε μικρούς σωληνίσκους. Τους σωληνίσκους αυτούς τους τοποθετούν για ορισμένο χρονικό διάστημα ή στην επιφάνεια του σώματος, ή τους βάζουν σε κοιλότητα του σώματος και τους εισάγουν στο βάθος των ιστών. Στην τελευταία περίπτωση οι σωληνίσκοι έχουν σχήμα κοίλων βελονών από πλατίνα και αιχμηρά άκρα. Για να προστατέψουν τους ιστούς που βρίσκονται κοντά στο σημείο που ακτινοβολείται από επιβλαβή επίδραση μικρών ακτίνων ραδίου ή μεσοθορίου, χρησιμοποιούν φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά απορροφούν τις ακτίνες άλφα, βήτα και τις γάμμα ασθενείς αφήνοντας να περάσει προς την παθολογική εστία μονάχα η γάμμα ακτινοβολία μέσης ενέργειας. Συνήθως σε φίλτρα χρησιμοποιούνται τα τοιχώματα σωληνίσκων που είναι κατασκευασμένα από πλατίνα χρυσό ή μόλυβδο. Το γεγονός ότι η διάδοση του ραδίου στη φύση είναι μικρή, το ότι στοιχίζουν πολύ ακριβά, καθώς και το ότι είναι απαραίτητα τα επίσης πολύ ακριβά φίλτρα, που παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πλήρη απόδοση περιόρισε σημαντικά τη χρησιμοποίηση των φυσικών ραδιενεργών ουσιών για θεραπευτικούς σκοπούς. Έτσι, μόλις κατορθώθηκε η παραγωγή τεχνητών ραδιενεργών ισότοπων, για τη θεραπεία των καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων, άρχισαν να χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά τα ραδιενεργά ισότοπα του κοβαλτίου. Αυτά τα ισότοπα παράγονται πολύ εύκολα και σε οποιεσδήποτε ποσότητες. Η ακτινοβολία τους συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά από ακτίνες γάμμα και μόρια βήτα μικρής ενέργειας. Το ραδιενεργό κοβάλτιο εφαρμόζεται με συσκευές που τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος, με βελόνες, καθώς επίσης και με τη μορφή της λεγόμενης τηλεραδιοθεραπείας. Η χρησιμοποίηση του ραδίου για θεραπευτικούς σκοπούς ονομάζεται και κιουροθεραπεία από το όνομα των Κιουρί που ανακάλυψαν το ράδιο και το φαινόμενο της ραδιενέργειας. Ιατρικό μηχάνημα για την καταπολέμηση του καρκίνου με ακτινοβολία (φωτ. ΑΠΕ).
* * *
η, Ν
ιατρ. η χρησιμοποίηση τής ακτινοβολίας που προέρχεται από το στοιχείο ράδιο και από τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα στη θεραπευτική, αλλ. ακτινοθεραπεία και ακτινοθεραπευτική.
[ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο αντιδάνειο συνθ., πρβλ. αγγλ. curiotherapy (< curie + θεραπεία)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ραδιοθεραπεία — η θεραπεία με ράδιο, ακτινοθεραπεία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ραδιοθεραπευτικός — ή, ό, Ν [ραδιοθεραπεία] αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη ραδιοθεραπεία. επίρρ... ραδιοθεραπευτικώς και ραδιοθεραπευτικά Ν με ραδιοθεραπεία …   Dictionary of Greek

  • ακτινολογία — Ο όρος αυτός σημαίνει ακριβώς την επιστήμη η οποία κυρίως μελετά τις ιονίζουσες ακτινοβολίες· στην τρέχουσα γλώσσα όμως, λέγοντας α., εννοούμε τον κλάδο της ιατρικής που ασχολείται με τις εφαρμογές των ακτινοβολιών αυτών στη διαγνωστική και στη… …   Dictionary of Greek

  • ακτινοβολία — (αγγλ. radiation). Γενικός όρος με τον οποίο στη φυσική υποδηλώνονται τα φαινόμενα εκπομπής, διάδοσης και απορρόφησης ενέργειας από μέρους σωμάτων, με τη μορφή είτε κυμάτων (α. ηχητική, α. ηλεκτρομαγνητική) είτε σωματιδίων. Οι α. μπορούν να… …   Dictionary of Greek

  • δοσιμετρία — Ποσοτικός προσδιορισμός φυσικών μεγεθών με τη μέτρηση των αποτελεσμάτων που προκαλούν τα μεγέθη αυτά. Παλαιότερα η χρήση του όρου δ. ισοδυναμούσε με τον προσδιορισμό των δόσεων. Έτσι γινόταν λόγος για δ. στην περίπτωση του προσδιορισμού της… …   Dictionary of Greek

  • θεραπεία — Σύνολο μέτρων ικανών να προλάβουν την εκδήλωση ή να καταπολεμήσουν με επιτυχία μία παθολογική κατάσταση και τα συμπτώματά της· θεραπευτική αντίστοιχα καλείται ο κλάδος της ιατρικής που μελετά και υποδεικνύει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη θ …   Dictionary of Greek

  • μιλικιουρί — το μετρολ. μονάδα ραδιενέργειας, με σύμβολο mCi, η οποία ισούται προς το ένα χιλιοστό τής μονάδας κιουρί ή προς 3,7 107 διασπάσεις ανά δευτερόλεπτο ή μπεκερέλ, ισοδυναμεί με την ποσότητα ακτινοβολίας γάμμα που εκπέμπεται σε χρόνο μιας ώρας από… …   Dictionary of Greek

  • ραδόνιο — Ραδιενεργό στοιχείο με σύμβολο Rn· ανήκει στην ομάδα μηδέν (ομάδα των ευγενών αερίων) του περιοδικού συστήματος των στοιχείων, έχει ατομικό αριθμό 86, ατομικό βάρος 222 και 17 ισότοπα, από τα οποία τα τρία είναι φυσικά. Οφείλει το όνομά του στο… …   Dictionary of Greek

  • φυσιοθεραπεία — Το σύνολο των θεραπευτικών τεχνικών, που βασίζονται στη χρησιμοποίηση βιολογικών και φυσικών παραγόντων. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η ραδιοθεραπεία, δηλαδή η χρήση του ραδίου, των ραδιενεργών σωμάτων κ.ά.· η ακτινοθεραπεία, δηλαδή η έκθεση σε …   Dictionary of Greek

  • ακτινοβλησία — (αγγλ. irradiation). Όρος με τον οποίο μπορεί να αποδοθεί η έκθεση ενός σώματος σε εκπεμπόμενη ακτινοβολία (radiation) ποικίλης φύσης. Στην περίπτωση αυτή η ακτινοβολία μεταφέρει την ενέργειά της στο υλικό σώμα που εκτίθεται στην επίδρασή της, το …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”